Strona Projektu

 

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu:
Wdrożenie innowacyjnego suchego skafandra szansą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest dywersyfikacja działalności firmy i wdrożenie do produkcji innowacyjnego suchego skafandra do nurkowania, zgrzewanego z materiału poliuretanowego, z systemem uszczelnienia szyi i nadgarstków. Osiągnięcie w/w celu możliwe będzie przez realizację inwestycji związanej z zakupem: zgrzewarek, oprogramowania oraz komputera.

Nowy produkt wykonany zostanie w oparciu o technologię zgrzewania wysoką częstotliwością i będzie efektem własnych prac B+R.


Wartość projektu: 510 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 229 725,00 PLN

Pobierz PDF

Copyright © 2010 All rights reserved       created by wizja.net